Sommer 2010
Julekolleksjon 2008
Sommerkolleksjon 2008
Salgsbetingelser
Forhandlere
Om oss
Kontakt oss
Blog
Linker
Oktobertreff 2008
Sponsoravtaler
e-mail me

Sponsor

3ndypapir sponser gjerne utfordringsblogger, e-magasiner og andre som driver med papirhobby-fremmende formål.

For å gjøre det enklest og best for alle parter har vi satt opp noen retningslinjer:

 

  1. Vi ønsker at våre produkter brukes til scrappe-/papirhobby-fremende formål. Vi ønsker derfor kun å sponse blogger, konkurranser, nettsteder og treff /messer etc. med dette formålet for øyet, og der produktene brukes til, eller er premie for utøvelse av papirhobby. Vi ønsker ikke å sponse rene "give-away" der det ikke er krav om å lage noe. Unntak fra dette kan være "goodiebags" på scrappe-papirhobby-treff o.l .
  2. Vi ønsker En kontaktperson for hvert sted vi sponser, som vi kan sende alt av sponsede matrialer og premier til, slik at denne kan fordele produktene på riktig måte innenfor sin gruppe Alle premier blir sendt ut til vinnere av konkurranser og utfordringer fra det stedet der konkurransen / utfordringen har funnet sted og alle ev. team-medlemmer får tildelt papir/produkter utlevert fra vår kontaktperson. Dette sikrer at alle får sine produkter til rett tid og på rett sted.
  3. Dersom vi sponser en spesiell utfordring / konkurranse ønsker vi at produktbilde vises sammen med vår 3ndypapir Logo.
  4. Dersom vi produkt-sponser designteam/kreative team til spesielle utfordringer, artikler el.l ønsker vi at alt som lages inneholder min. 50% 3ndypapir-produkter.
  5. Vi forplikter oss til å sende alle produkter til avtalt tid, i riktig mengde og forsvarlig innpakket til vår kontaktperson. Sende Produktbilder og det som måtte trengs av andre bilder til vår kontaktperson.
  6. Vi kan, etter avtale, linke til sponsede oppdrag fra vår 3ndypapir-blogg.

Vi sponser: